Khürt Williams

Follow @khurtwilliams on Micro.blog.

Carbon County Courthouse, Jim Thorpe, Pennsylvania . . . .

#jimthorpe #poconotourism #CarbonCounty #Pennsylvania #jimthorpe #Bui #building #clock #clocktower #Fall #Autumn #Sky #brick #Nikon #nikond5100

© Khürt L. Williams, 2020